Valná hromada

Ve čtvrtek 14. ledna se konala každoroční valná hromada. Protože se opakovala loňská situace a z 68 členů dorazilo pouze 12, musela být opět řádná valná hromada hned ukončena a začala jednat mimořádná valná hromada.

Jednání řídila předsedkyně představenstva Dagmar Šuláková, která přítomné seznámila s činností MC, jeho posláním a rozpočtem za rok 2009 i výhledem na letošní rok. Loňský program prezentovala jeho koordinátorka Petra Kaňoková a přednesla i návrh pravidelného programu na první pololetí roku 2010. Zároveň připomněla, že kvůli trvale malému počtu aktivních členů budou omezeny jednorázové akce.

Loňská krize kvůli nedostatku kandidátů do představenstva se neopakovala pouze proto, že se na poslední chvíli našla i třetí, chybějící, kandidátka. Po rezignaci stávajícího představenstva ve složení Dagmar Šuláková, Petra Kaňoková a Jitka Venturová a kontrolorky účtu Lucie Záhorové, tak přítomné členky mohly zvolit nové vedení mateřského centra.

Předsedkyní představenstva se opět stala Dagmar Šuláková a členkami Pavlína Staňková a Lucie Záhorová. Kontrolorkou účtu pro rok 2010 byla zvolena Petra Kaňoková.

V závěru valné hromady jsme se s velkými díky rozloučily s odstupujícími členkami vedení Petrou Kaňokovou a Jitkou Venturovou.


Hostem valné hromady byl starosta Jílového pan Ladislav Čmelík.

 

 

 

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic