I rodiče se chtějí učitNázev projektu:
I rodiče se chtějí učit

Registrační číslo projektu: bude doplněno

Doba realizace projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016

Výše dotace:
31 360 Kč

Mateřské centrum Permoníček požádalo o podporu ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programu Rodina, dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny.

Mezi hlavní cíle mateřského centra Permoníček patří, kromě poskytnutí prostoru pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi, také možnost získávat a předávat si odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, dále možnost vzdělávat se a osobně se rozvíjet.

Projekt „I rodiče se chtějí učit“ je připravován s ohledem na naplnění těchto cílů organizace. Cílem samotného projektu je pomoci především rodičům a dalším rodinným příslušníkům v životních situacích, se kterými se v souvislosti s péčí o rodinu setkávají. Koncipován je jako soubor přednášek a workshopů, které se věnují tématům jako Vědomé rodičovství, Rozvoj a stimulace psychomotorického vývoje u předškolních dětí, Prevence proti psychickému a fyzickému zneužívání dětí, Umění dávat dětem hranice-demokratická výchova, První pomoc dětem, Práce s časem, Zvládání stresu, Návrat do práce po MD/RD, atd.

Projekt považujeme za důležitý a potřebný zejména z následujících důvodů:
-umožňuje cílený rozvoj konkrétních rodičovských kompetencí v oblastech péče o dítě a výchovy
-orientuje se především na rodiče na mateřské/rodičovské dovolené – tato cílová skupina představuje do budoucna velmi významnou součást tržní pracovní síly, a proto je z hlediska společenského i ekonomického důležité, aby se u rodičů nabyté
kompetence neztrácely, ale posilovaly
-umožňuje osobní rozvoj a zvýšení kompetencí rodičů, zejména v oblastech harmonizace rodiny a kariéry, či řešení závažných životních situací v rodině i mimo ni
-podporuje vztahy v rodině, zejména rodič-dítě, cílí na prevenci sociálně patologických jevů v rodinách

Specifika cílové skupiny: Projekt je orientován především na následující cílové skupiny - ženy na MD/RD i po ní, rodiče a prarodiče. Cílová skupina ženy je považována za jednu z nejohroženějších na trhu práce. Ženy na a po MD/RD se potýkají jak s ekonomickými, tak s psychologickými bariérami, které často vedou k jejich diskriminaci při uplatňování se na trhu práce i ve společnosti obecně. Ženy jsou nuceny organizovat si čas tak, aby zabezpečily svoji rodinu, staraly se o domácnost, nezanedbávaly svého životního partnera, rozvíjely svoji profesionální činnost a ještě si zachovaly duševní a fyzické zdraví. Nedostatek času má často za následek, že ženy nemají čas na udržení profesních znalostí, řešení vlastních pochybností a celkový rozvoj své osobnosti. To vede postupně ke snížení sebedůvěry a snižuje práh aspirace. Druhá a třetí cílová skupina, rodiče a prarodiče, zastávají z pohledu společnosti velmi odpovědnou životní roli, která předurčuje a formuje charakter nastupující generace a s tím související kulturní, ekonomickou a intelektuální vyspělost společnosti. Je třeba si uvědomit, že rodičovství se příliš nedá „nastudovat" dopředu. Řadu situací a problémů řeší rodiče tak zvaně „za běhu“ a tak získávají zkušenosti a své roli se učí. Prostřednictvím řízených diskusí a seminářů věnovaných specifickým tématům výchovy a péče o děti, je možné zmírnit nebo eliminovat některé negativní jevy v rodinách, zejména potom jejich negativní dopad na děti.

Nejbližší akce


středy od 13.9.2023 15:30-17:30 herny pro děti s doprovodem


čtvrtek 14.9.2023 19:00 seminář Výživa v těhotenství a při kojení


prosíme v případě zájmu o návštěvu herny proveďte
registraci do 12-ti hodin dané středy na e-mail
permonicek.jilove@gmail.com


 
Podrobné informace o jednotlivých akcích naleznete v sekci Plánované akce.

 
Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic