Projekt Miniškoličky

Projekt Miniškoličky je zaměřený na vzdělávání a výchovu dětí v předškolním věku. Je myšlený jako příprava na hladký následný vstup do školky, určený pro děti ve věku 2,5 až 5 roků. Cílem projektu je naučit děti pobývat v dětském kolektivu bez rodičů,osamostatnit se, spolupracovat se stejně starými kamarády a podrobit se jiné autoritě než rodičovské. Zároveň se snažíme u dětí starších tří let, které se nedostaly do mateřské školy,saturovat jejich potřebu kontaktu se stejně starými dětmi. Každý tříhodinový blok má určité téma, kterého se držíme během celého bloku podle následujícího schématu: přivítání, povídání, pohybové aktivity, učení písniček či básniček,svačina, řízené hraní s hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami,výtvarná, pohybové aktivity, opakování a rozloučení. Snažíme se program co nejvíce připodobnit dopolednímu programu v mateřské škole. Na konci pololetí je vždy část posledního bloku věnovaná besídce, kde děti předvedou rodičům, co se za 4 měsíce naučily. Zároveň tento projekt umožní rodičům vyřídit si své záležitosti na úřadech bez dětí, případně se plně věnovat po dobu 3 hodin i mladšímu sourozenci. Projekt Miniškoliček běží v MC Permoníček již třetím rokem. Nejprve byla pouze jedna Miniškolička týdně, ale pro velký zájem byly v roce 2011 otevřeny nejprve 2, pak i 3 Miniškoličky týdně. V současnosti navštěvuje Miniškoličky 14 dětí. Projekt Miniškoličky je dlouhodobě úspěšný a žádaný a je to stěžejní kroužek pro naše mateřské centrum. Máme zkušenosti s tím, že děti po nástupu do klasické školky tento přesun zvládají lépe díky předchozí adaptaci v Miniškoličce.

V roce 2012 Mateřské centrum Permoníček, o.s., mělo v prvním i ve druhém pololetí dvě Miniškoličky. Dlouhodobě osvědčené lektorky MC vystudovaná učitelka Mgr. Milena Kostečková a studentka pedagogické fakulty Markéta Viktorinová se staraly o děti v pondělním a pátečním tříhodinovém bloku. V prvním pololetí roku 2012 navštěvovalo pondělní a páteční kurzy celkem 8 chlapců a 6 holčiček ve věku 2,5 až 5 let (MŠ I 8 dětí, MŠ II 6 dětí). V prvním pololetí běžely Miniškoličky od 1.2. do 21.5.2012. Celkem bylo 13 bloků v pondělí a 13 v pátek, tj. dohromady 78 hodin práce s dětmi.V červnu jsme pro velký zájem ještě přidali dva jednorázové bloky Miniškoliček, kdy jsme s dětmi hráli venkovní hry. Ve druhém pololetí běžely MŠ od 21.9.2012 do 10.1.2013. Opět proběhlo 13 bloků v pondělí  a 13 bloků v pátek, tedy rovněž 78 hodin práce s dětmi.V podzimních Miniškoličkách bylo dohromady 5chlapečků a 9 holčiček, částečně stejné děti jako v jarních Miniškoličkách, ale část dětí přišla nově, celkem 13 dětí.

V červnu 2012 obdrželo MC Permoníček, o.s., finanční dar 15 000,- Kč od firmy KPMG Česká republika, s.r.o. Takto získané finanční prostředky využilo MC zejména na pokrytí nákladů na výtvarnou a sportovní činnost v rámci Miniškoliček. Vzhledem k tomu, že se při každém bloku vždy vyrábí jednodušší výrobky, je poměrně velká spotřeba papírů, lepidel, barev a dalších běžných kancelářských a výtvarných potřeb. Zároveň jsme byli schopni nakoupit papírové, plastové a dřevěné polotovary, které zjednodušují výtvarnou činnost malých dětí. V každém bloku Miniškoliček také děti cvičí, proto nakoupilo MC také některé sportovní potřeby např. obruče, házecí kroužky, sadu na cvičení, kolochodky a mechové značky. Zbytek získaných prostředků využilo MC na odměny lektorům.

V roce 2013 probíhají Miniškoličky v pondělí a v úterý a vede je rovněž osvědčená lektorka, která v našem MC s Miniškoličkami začínala, Mgr. Jana Hanušová. Od konce září plánuje MC Permoníček, o.s. pokračovat s Miniškoličkami ve stejném režimu jako v prvním pololetí. 

 

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic