Dětská skupinaNázev projektu:
Dětská skupina v MC Permoníček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001959

Doba realizace projektu: 1.3.2016 - 30.8.2018

Maximální dosažitelná výše dotace:
1 255 716 Kč

Mateřské centrum Permoníček se zapojilo do výzvy číslo 03_15_035 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu."

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v regionu Jílové u Prahy a okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Jílovém u Prahy a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 6 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Nejbližší akce


středy od 13.9.2023 15:30-17:30 herny pro děti s doprovodem


čtvrtek 14.9.2023 19:00 seminář Výživa v těhotenství a při kojení


prosíme v případě zájmu o návštěvu herny proveďte
registraci do 12-ti hodin dané středy na e-mail
permonicek.jilove@gmail.com


 
Podrobné informace o jednotlivých akcích naleznete v sekci Plánované akce.

 
Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic