Dětská skupina


Dětská skupina Permoníček byla založena v roce 2016 Mateřským centrem Permoníček, o.s. za podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. DS Permoníček navštěvuje denně 6 dětí zpravidla ve věku od 1,5 do 3 let. DS Permoníček umožňuje malým dětem laskavým způsobem získávat první zkušenosti v malém kolektivu, rozvíjet své sociální, pohybové a rozumové dovednosti, přivykat pozvolna režimu mateřské školy. Pečující osoby přistupují k dětem s respektem za jasně daných a denně upevňovaných pravidel s přihlédnutím na individuální potřeby jednotlivých dětí. Zajišťují dětem denně rozmanitý program, podněcují jejich kognitivní vývoj, pomáhají rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, výtvarné a hudební cítění, podporují děti ve vzájemné spolupráci při hromadných hrách, ale také umožní dětem dostatek samostatné volné hry. Děti si ve skupině rychle zvykají nejen díky přátelskému prostředí a malému kolektivu, ale i díky pevnému dennímu režimu, ve kterém se děti rychle zorientují.

Akreditovanými pečujícími osobami jsou: Gabriela Bošková, Blanka Dvořáková, Šárka Fornier Kalibová a Renáta Krmelová.


Kapacita Dětské skupiny Permoníček na školní rok 2023/24, 2024/25, 2025/26 je naplněna. V případě zájmu o zápis mezi čekající zájemce nebo o rezervaci místa na další školní roky, prosím, kontaktujte vedoucí dětské skupiny Gabrielu Boškovou, gabriela.boskova@seznam.cz, tel. 739 633 715. Více informaci o naší dětské skupině naleznete v sekci Dětská skupina.

Více informací:

Provozní řád

Plán péče a výchovy

Seznam věcí do dětské skupiny

Fotogalerie


 

 

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic