Dětská skupina
Název projektu: Dětská skupina v MC Permoníček - pokračování

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016921

Doba realizace projektu:
1.9.2020 - 28.2.2022


Maximální dosažitelná výše dotace:
 1 245 378 Kč


Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny v Jílovém u Prahy, která podporuje zlepšování podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. 

Dotace je poskytnuta na pokračování provozu dětské skupiny o kapacitě 6 míst denně.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dětská skupina Permoníček byla založena v roce 2016 Mateřským centrem Permoníček, o.s. za podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. DS Permoníček navštěvuje denně 6 dětí zpravidla ve věku od 2 do 4 let. DS Permoníček umožňuje malým dětem laskavým způsobem získávat první zkušenosti v malém kolektivu, rozvíjet své sociální, pohybové a rozumové dovednosti, přivykat pozvolna režimu mateřské školy. Pečující osoby přistupují k dětem s respektem za jasně daných a denně upevňovaných pravidel s přihlédnutím na individuální potřeby jednotlivých dětí. Zajišťují dětem denně rozmanitý program, podněcují jejich kognitivní vývoj, pomáhají rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, výtvarné a hudební cítění, podporují děti ve vzájemné spolupráci při hromadných hrách, ale také umožní dětem dostatek samostatné volné hry. Děti si ve skupině rychle zvykají nejen díky přátelskému prostředí a malému kolektivu, ale i díky pevnému dennímu režimu, ve kterém se děti rychle zorientují.

Akreditovanými pečujícími osobami jsou: Gabriela Bošková, Blanka Dvořáková, Šárka Fornier Kalibová a Renáta Krmelová.

 

Pro více informací je možno nahlédnout do Provozního řádu a Plánu péče a výchovy nebo kontaktovat vedoucí DS Permoníček Gabrielu Boškovou na gabriela.boskova@mcpermonicek.cz  nebo na tel. č. 739 633 715. V současné době je kapacita pro školní rok 2020/2021 již naplněna, pro zapsání na listinu čekajících, prosím, kontaktujte Gabrielu Boškovou.

PODPOŘILI NÁS A SPOLUPRACUJEME:
Projekt Dětská skupinaProjekt I rodiče se chtějí učit


Síť pro rodinu Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost Rossmann

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic