Dětská skupina
Název projektu: Dětská skupina v MC Permoníček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001959

Doba realizace projektu: 1.3.2016 - 30.8.2018

Maximální dosažitelná výše dotace:
 1 255 716 Kč

Mateřské centrum Permoníček se zapojilo do výzvy číslo 03_15_035 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu."

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v regionu Jílové u Prahy a okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Jílovém u Prahy a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 6 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Dětská skupina Permoníček - školní rok 2017/18

Dětská skupina Permoníček byla založena v roce 2016 Mateřským centrem Permoníček, o.s. za podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. DS Permoníček navštěvuje denně 6 dětí zpravidla ve věku od 2 do 4 let. DS Permoníček umožňuje malým dětem laskavým způsobem získávat první zkušenosti v malém kolektivu, rozvíjet své sociální, pohybové a rozumové dovednosti, přivykat pozvolna režimu mateřské školy. Pečující osoby přistupují k dětem s respektem za jasně daných a denně upevňovaných pravidel s přihlédnutím na individuální potřeby jednotlivých dětí. Zajišťují dětem denně rozmanitý program, podněcují jejich kognitivní vývoj, pomáhají rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, výtvarné a hudební cítění, podporují děti ve vzájemné spolupráci při hromadných hrách, ale také umožní dětem dostatek samostatné volné hry. Děti si ve skupině rychle zvykají nejen díky přátelskému prostředí a malému kolektivu, ale i díky pevnému dennímu režimu, ve kterém se děti rychle zorientují.

Akreditovanými pečujícími osobami jsou:

Gabriela Bošková,

Blanka Dvořáková,

Šárka Fornier Kalibová  

Renáta Krmelová.

 

Pro více informací je možno nahlédnout do Provozního řádu a Plánu péče a výchovy nebo kontaktovat vedoucí DS Permoníček Gabrielu Boškovou na gabriela.boskova@mcpermonicek.cz  nebo na tel. č. 739 633 715. V současné době je kapacita pro školní rok 2017/18 již naplněna, pro zapsání na listinu čekajících, prosím, kontaktujte Gabrielu Boškovou.

 

 

PODPOŘILI NÁS A SPOLUPRACUJEME:
Projekt Dětská skupinaProjekt I rodiče se chtějí učit


Síť pro rodinu Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost Rossmann

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic