Masopustní výtvarná dílna

V sobotu 13. února si desítky dětí a jejich rodičů přišly vytvořit masky a zasoutěžit si do nové Konírny v jílovském muzeu, kde se konal každoroční Masopustní rej masek. Permoníček se k reji masek přidal a uspořádal výtvarnou dílnu a pásmo soutěží. Děti si s pomocí svých rodičů mohly vyrobit různé masky, např. masku opice, zajíce, koníka, žáby a dalších, ozdobit si papírové brýle a korunky. V soutěžích si vyzkoušely svůj hmat, postřeh a zručnost. Zato si odnesly různé odměny. Do soutěží se zapojilo i několik tatínků. Děkujeme všem zúčastněným, maminkám, které dílnu pomáhaly zorganizovat a Regionálnímu muzeu v Jílovém za podporu.

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic