Kronika roku 2006

Historie občanského sdružení

počet přispívajících členů sdružení: 1. pol. : 15
                                                           2. pol.: 49

Pár dat...

10. 1. 2006 - proběhla druhá oficiální informační schůzka, která se zároveň stala ustanovující schůzí občanského sdružení s názvem MC Permoníček Jílové. Proběhlo schválení stanov, volba názvu a volba představenstva.
Na rok 2006 bylo zvoleno v tomto složení:

  • Mgr. Markéta Benešová
  • Ing. Veronika Olšovcová (předseda)
  • Mgr. Pavla Ročárková

Kontrolorem byla ustanovena Helena Zápotocká.

25. 1. 2006
- Permoníček se narodil! K tomuto datu bylo naše sdružení zaregistrováno na MVČR a začalo tak oficiálně existovat.

4. 5. 2006 - jsme se staly 141. členem Sítě MC v ČR.

červen 2006 - vznikl finální návrh loga našeho sdružení z pera Bc. Věry Nedvědové.

16. 9. 2006 - byl oficiálně zahájen provoz v nových, zrekonstruovaných prostorách

10.-11. 11. 2006 - Valná hromada "Sítě MC v ČR"  - za MC Permoníček se zúčastnila Simona Vlasáková. Naše MC při této příležitosti obdrželo certifikát "Společnost přátelská rodině."

Prostory

Již koncem prosince jsme podaly žádost o poskytnutí prostor uvolněných v budově ZUŠ po odchodu dětského oddělení knihovny. Naše žádost byla nejprve zamítnuta, ale později, v květnu 2006 nám byly městem Jílové pronajaty. Permoníček tak získal, doufáme stálou, střechu nad hlavou. Děkujeme vedení města Jílové za jeho vstřícnost!

Herna

Nejprve jsme se scházely v rámci volné herny v pronajatém sále KIC -  a to od 2.2. do 25.5. každý čtvrtek od 9-11 hod.
Průměrná návštěvnost jednotlivých heren:

  matky děti
únor 11 15
březen 16 20
duben 14 19
květen 9 11

Celkem se od února do května uskutečnilo 16 volných heren, které navštívilo 463 návštěvníků.

Od 12.9.2006 probíhaly herny ve vlastních prostorách, Masarykovo nám. 195. a to:
každé úterý: 9-12 hod
každý čtvrtek: 15-18 hod.
Od 5.10.2006 byla přidána herna vyhrazená pro nejmenší děti, miminka a to na každý čtvrtek 9-11 hod.

Každou hernu průměrně navštívilo:

  matky děti
září 5,5 6,8
říjen 8,0 10,0
listopad 8,3 9,4
prosinec 7,8 8,5

Celkem se od září do prosince uskutečnilo 39 volných heren, které navštívilo 637 návštěvníků.

Fotografie z heren v KIC
Fotografie z heren v Permoníčkovi

Uskutečněné jednorázové akce

4.3.2006 - Karneval
1.4.2006 - Velikonoční předváděcí den
11.5.2006 - Oslava dne matek
22.-24. 5.2006- Jarní burza
1.6.2006 - Den dětí
léto 2006 - Výstava v kapli sv. Václava
16.9.2006 - Slavnostní zahájení provozu
16.9. 2006 - Den otevřených dveří
11.-13.10.2006 - Podzimní burza
20.10.2006 - Drakiáda
11.11.2006 - Svatomartinský průvod
2.12. 2006 - Vánoční předváděcí den
8.12.2006 - Mikulášská

Uskutečněné přednášky

Beseda o dulách
18.5.2006

Kurz masáží dětí a kojenců:
21.4., 28.4. a 5.5.2006
a 27.10., 3. a 10.11.2006

Kurz vázání šátků na nošení dětí
10.4.2006 a 24. 11.2006

Pravidelné kroužky v 2. pol. 2006

Od září 2006 do prosince 2006 běželo každý týden 10 různých kroužků. Kromě toho nepravidelně probíhalo cvičení pro těhotné a besedy s dulou. Podrobněji viz program 2. pol. 2006.
Můžete si také prohlédnou fotografie z kroužků.

PF 2007

Na závěr letošní kroniky Vám všem přejeme naplno prožitý rok 2007 :)

 

Jak můžete pomoci?

MC Permoníček funguje na principu svépomoci a na dobrovolné práci těch, kdo se v něm setkávají. Rády bychom Vás tedy oslovily, abyste se zapojili i Vy.

Vyzýváme proto všechny příznivce našeho mateřského centra,

kteří se chtějí zapojit do chodu MC Permoníčka a případně vést nějaký (výtvarný, pohybový či literární) koužek, aby se ozvali na e-mail: permonicek@mcpermonicek.cz
Stačí i malá pomoc :) Nebojte se například služby v herně nebo během některé z jednorázových akcí.

Pomoci můžete i věnováním věcného či finančního daru.

Seznam potřebných věcí najdete ZDE. Jakoukoliv finanční částku můžete poslat na č. ú. 2682061319/0800

Za jakoukoli pomoc i všechny dary moc děkujeme!

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic