Prostory MC

Kde nás nyní najdete?

 

Nyní sídlíme v budově ZUŠ, Masarykovo nám. 195, vedle kostela. Zde máte pohled na celou budovu z parkoviště, a na naše tři okna, za kterými je naše království. Račte prosím dál... :)

 

 
Budova cela 

 

A jak to vypadá uvnitř

      

 

Trochu historie

 

Od 2.2.2006 do konce května 2006 jsme se scházeli v sále Kulturního a informačního centra, Masarykovo nám. 1.

 

Díky vstřícnému postoji Města Jílové najdete MC Permoníček od září 2006 v nových prostorách - v přízemí budovy ZUŠ (Masarykovo nám. 195 v Jílovém, vedle kostela sv. Vojtěcha), v místnosti, která se uvolnila po odchodu dětského oddělení knihovny.

Provoz MC byl slavnostně zahájen 16.9.2006 při městských slavnostech konaných v rámci dnů Evropského dědictví.

Moc děkujeme paní starostce Mgr. Květě Halanové a všem členům Rady města, že našemu MC poskytli podporu a tolik potřebné zázemí.

Stěhování ze sálu KIC

25.5.2006 proběhlo stěhování našeho skromného majetku (především hraček) do nových prostor.

stehovani 


   Jak probíhala rekonstrukce

Stav při převzetí - 25.5.2006
Tak Vás tady vítáme :) Židle a stoly zapůjčilo město Jílové, děkujeme! Matěj průzkumník...

13.6.2006

Firma pana Vlasáka z Petrova nám vymalovala a položila koberec. Zbývá zařídit místnost nábytkem. 


 
Hurá, máme vymalováno a položený koberec! Schůzka aktivních maminek - již v "nových" prostorách  

 

11. 9. 2006

Přes prázdniny jsme se rozprchly a pokračování úprav prostor nabralo obrátky opět až koncem srpna. Stav herny před montáží lavic. 12.9.2006 byla otevřena první volná herna pro veřejnost.
     
Herna se začíná rýsovat...
Pohled ke dveřím
 Už si tu můžeme hrát!

15.9.2006

Herna je už v provozu schopném stavu, probíhají poslední úpravy, ladění před Slavnostním zahájením provozu 16.9.2006  
     
 Tvorba "nástěnek"
 a pracovní nepořádek.
 Děti mezitím objevily zbytky koberce :)

11.11.2006

Z výtěžku burzy, z daru 1. jílovské a.s. a dalších příjmů bylo do herny pořízeno další vybavení. Takže takhle to u nás nyní vypadá :)
     
Nová nábytková sestava IVAR.  Nástěnky se plní dílky dětí.
Už máme dokonce i závěsy :)
Další vybavování je již pozvolné, po malých částech
  
     

16.11.2006

Krajový prvek "bar" sestavy Ivar

1.12.2006

Zrekonstruovaná kuchyňka pro děti

 

 

Autoři fotografií: Veronika Olšovcová, Pavlína Pánková

Za práci na vybavování a rekonstrukci prostor od počátku vzniku MC děkujeme především těmto pracantům:

Eva a Jiří Hovorkovi
Vlaďka Králová
rodina Nových ze Strakonic
Marek Olšovec
Pavlína a Zdeněk Pánkovi
Pavla Ročárková
Storeal, spol. s.r.o.
Simona Vlasáková
Helena a Marcel Zápotočtí
Zdeněk Zvířecí

MALOVÁNÍ HERNY A VÝMĚNA KOBERCE, leden 2010

 

            

18.-28.1. 2010

Akce "kulový blesk" zahájena.

 

18.-28.1. 2010

Dokončovací práce.

 

18.-28.1. 2010

S obdivuhodným nadšením pomáhaly i děti.

Lednové malování herny a výměna koberce - naše díky patří zejména:

Zaměstnanci firmy SOUTOK Davle – příprava stěn a výmalba

Podlahář p. Vojtěchovský - obnova podkladu a položení nového koberce

Dovoz nového koberce – Pavlína a Michal Staňkovi, František Jeník

Vyklízení, úklid a zpětné nastěhování vybavení herny - Petřa Kaňoková, Pavlína Staňková, Jitka Venturová, Jindra Stachurová, Eva Behr, Markéta Kraková, Lucie Záhorová, Marta Hrušková, Bára Fišerová a také tatínci s dětmi!

Náklady za koberec: 8500,- Kč

Náklady na malování, připravení podlahy a položení koberce: 6196,- Kč

 

 

 

 

 

Jak můžete pomoci?

MC Permoníček funguje na principu svépomoci a na dobrovolné práci těch, kdo se v něm setkávají. Rády bychom Vás tedy oslovily, abyste se zapojili i Vy.


Vyzýváme proto všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a příznivce našeho mateřského centra, kteří se chtějí zapojit do chodu MC Permoníčka a případně vést nějaký (výtvarný, pohybový či literární) koužek, aby se ozvali na e-mail: permonicek@mcpermonicek.cz.
Stačí i malá pomoc :) Nebojte se například služby v herně nebo během některé z jednorázových akcí.
Děkujeme

Pomoci můžete i věnováním věcného či finančního daru.

Seznam potřebných věcí najdete ZDE. Jakoukoliv finanční částku můžete poslat na č. ú. 2682061319/0800

Za jakoukoli pomoc i všechny dary moc děkujeme!

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic