Provozní řád MC Permoníček o.s.

 

1. Vstup do prostor herny je možný pouze v přezůvkácha v čistém oděvu. Obuv a svršky nechávejte na vyhrazeném místě.
2. Každý návštěvník se zapíše do Denní knihy, prokáže se službě nebo lektorce platným členským průkazem, popřípadě zaplatí poplatek za volnou hernu službě.
3. Odpovědnost za své dítě nese doprovod (maminka, tatínek, babička, dědeček, případně sourozenec, starší 18 let) a to po celou dobu pobytu v mateřském centru.
4. Nenechávejte své dítě bez dozoru.
5. Návštěvu herny MC zvažte dle zdravotního stavu dítěte. Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům, zamezíte tak šíření virových onemocnění v dětském kolektivu. Ve vyjímečných případech může služba nebo lektor zakázat vstup do herny.
6. V kuchyňce lze připravit jídlo a pití (kávu, čaj za 10 Kč). Peníze předejte službě. Udržujte zde pořádek a čistotu, umyté nádobí odkládejte na odkapávač. Rychlovarnou konvici vypínejte ze zásuvky. Do prostor kuchyňky mají děti vstup zakázán. V herně mohou děti konzumovat přinesené jídlo na určeném místě. Udržujte koberec v čistotě. Po odchodu, kuchyňku zamykejte.
7. Veďte své děti k pořádku, při odchodu z herny MC uklízejte hračky. Prosíme, Vás , o šetrné zacházení s mobilním vybavením herny.
8. Udržujte čistotu v prostorách WC, vynášejte nočníky, které jsou k dispozici, taktéž odnášejte z herny použité pleny, případně je vyhoďte do označené nádoby na WC. Dítě odchází na WC vždy v doprovodu rodičů.
9. Konflikty mezi dětmi řešte v klidu.
10. Se svými dotazy se obracejte na službu konající maminku nebo lektora příslušného kurzu.
11. Zákaz vstupu se zvířaty.

Děkujeme
MC Permoníček, o.s.

Kontakty

Mateřské centrum Permoníček, o.s.

IČO: 270 20 207
číslo účtu: 2682061319/0800

Herna

Masarykovo nám. 195
Jílové u Prahy
25401

e-mail a www

permonicek@mcpermonicek.cz
www.mcpermonicek.cz


Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic