Informace o ZS MC Permoníček


Dobrovolné občanské sdružení Mateřské centrum Permoníček bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra 25.1.2006.

Změny stanov vyplývající z Valné hromady ze dne 21.8.2014 byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra 2.1.2018 Stanovy2008

Základní informace

Název:      Mateřské centrum Permoníček, z.s.

Sídlo:        Masarykovo náměstí 195
                 254 01 Jílové u Prahy
IČO           270 20 207
číslo účtu: 2682061319/0800
Registrace na MVČR: 25.1.2006
Člen Sítě mateřských center v ČR:    od 5. 4. 2006
Počet přispívajících členů sdružení: 30 (stav k 31. 12. 2017)

Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

Prostory:

Masarykovo nám. 195 (budova ZUŠ, u kostela)
Jílové u Prahy

Mapa

Pod následujícími odkazy najdete mapu centra Jílového ze Seznam.cz, pozice MC je vyznačena červenou šipkou:
Mapa
Letecká mapa

Jak to u nás vypadá?

Podívejte se nejen na aktuální snímky našich prostor, ale i na to, jak se postupně vyvíjely.

Představenstvo zvolené na Valné hromadě 14.3.2019:


telefon e-mail
Mgr. Petra Šimonová (členka)
608 564 458
petra.simonova@mcpermonicek.cz
Gabriela Bošková (členka)
739 633 715
gabriela.boskova@mcpermonicek.cz
Ing. Zuzana Matiášková (členka)
731 401 820

 

zuzana.matiaskova@mcpermonicek.cz

Členství

  • Členem se může stát každý zájemce starší 18 let, který vyplní přihlášku, zaplatí členské příspěvky a souhlasí s posláním a úkoly Mateřského centra (podle stanov MC). Členský příspěvek činí 100 Kč/pololetí/rodinu.
  • Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena MC Permoníček. Členství končí písemnou dohodou, vystoupením nebo vyloučením, blíže viz Stanovy, čl. III.
  • Členové MC mají právo spolurozhodovat o činnosti centra a aktivně se podílet na řízení centra.

 

Chcete-li se stát členem občanského sdružení MC Permoníček, vyplňte a zašlete přihlášku na adresu centra. Děkujeme. Bližší informace získáte od členek předsednictva nebo na výše zmíněné e-mailové adrese.

Jak můžete pomoci?

MC Permoníček funguje na principu svépomoci a na dobrovolné práci těch, kdo se v něm setkávají. Rády bychom Vás tedy oslovily, abyste se zapojili i Vy.


Vyzýváme proto všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a příznivce našeho mateřského centra, kteří se chtějí zapojit do chodu MC Permoníčka a případně vést nějaký (výtvarný, pohybový či literární) koužek, aby se ozvali na e-mail: permonicek@mcpermonicek.cz.
Stačí i malá pomoc :) Nebojte se například služby v herně nebo během některé z jednorázových akcí.
Děkujeme

Pomoci můžete i věnováním věcného či finančního daru.

Seznam potřebných věcí najdete ZDE. Jakoukoliv finanční částku můžete poslat na č. ú. 2682061319/0800

Za jakoukoli pomoc i všechny dary moc děkujeme!

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic