Vyjádření Krajské hygienické stanice

 

 

 

Podle sdělení MUDr. Z. Trestrové ( č.j. 9759-
14/1070/07 ) z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ( dále jen KHS ), Mateřské centrum Permoníček, o.s. ( dále jen MC ) nespadá do kompetence KHS. Žádné požadavky KHS na úpravu prostor nebyly vzneseny a v dané věci nebyly vůči MC vyvozeny žádné závěry
.

 

 

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic