Provozní podmínky kurzů

Podmínky kurzů Mateřského centra Permoníček, z.s. ( platné od 1.9.2015)

Počet lekcí

U většiny kurzů je garantováno 15 výukových lekcí, pokud není v aktuálním rozvrhu uvedeno jinak (rozvrh je vždy zveřejněn na www.mcpermonicek.cz). V případě nedostatečného počtu zájemců v daném kurzu si MC Permoníček vyhrazuje právo kurz neotevřít a garantuje vrácení zaplaceného kurzovného.

Absence

Informace o zrušení lekce z důvodu absence lektora je komunikována prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Takto zrušená lekce je nahrazena v dohodnutém termínu.

Absence účastníků kurzů nelze nahradit ani proplatit. U kroužků, které umožňují jednorázový vstup, je možné za sebe či vaše dítě poslat náhradu. V případě nepřítomnosti účastníků kurzů žádáme o informaci o absenci předem, abychom mohli informovat lektora.

Platba kurzovného

Zaplacení kurzovného za účastníka kurzu je nutné uhradit do termínu stanoveného v aktuálním rozvrhu kroužků. Pokud kurz již začal, úhrada bude dohodnuta individuálně s koordinátorem kroužků. V případě neuhrazení kurzovného bude místo v kurzu nabídnuto náhradníkům.

U kurzů, které umožňují souhrnnou platbu za více výukových lekcí, není pro jednorázový vstup garantována volná kapacita lekce.

Storno

V případě, že bude vyžadováno vrácení uhrazeného kurzovného, bude se toto řídit následujícími podmínkami:
-pokud kurz ještě nezačal, navrátíme 100% kurzovného a místo bude nabídnuto jinému zájemci (bez storno poplatku)
-pokud kurz již začal, avšak proběhly maximálně 3 lekce, navrátíme kurzovné za nerealizované lekce ponížené o 20% (storno poplatek)
pokud kurz již začal a proběhlo více než 3 lekce, kurzovné nevracíme, po domluvě je možné zbývající částku poníženou o 20% (storno poplatek) čerpat v rámci jiných aktivit nabízených MC Permoníček.

V případě storno kurzu ze zdravotních důvodů účastníka (je třeba doložit lékařským potvrzením), bude kurzovné refundováno dle individuální dohody s koordinátorem kurzů.

Kontakt s rodiči, zákonnými zástupci, doprovodem a předání dítěte lektorovi (platí pro kurzy určené pro děti)

Pokud je kurz koncipován jako kurz s rodiči, za dítě odpovídá v průběhu lekce rodič.
Pokud je kurz koncipován jako kurz bez rodičů, za dítě odpovídá v průběhu lekce lektor kurzu. V tomto případě je nutné dítě předat přímo lektorovi, lektor ani MC Permoníček  nenese odpovědnost za děti před a po skončení kurzu. V kurzech určených pro děti bez rodičů, je přítomnost rodiče nebo jiného doprovodu možná pouze po domluvě s lektorem.

Poskytování osobních údajů

Účastníci kurzů MC Permoníček souhlasí se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pro potřeby související s fungováním služby (dle zákona č. 101/2000 Sb. O  ochraně osobních údajů). Tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Provozní řád

Pro pobyt v mateřském centru Permoníček platí podmínky uvedené v provozním řádu MC Permoníček. K nahlédnutí v mateřském centru nebo na www.mcpermonicek.cz.

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic