Podpořili nás v roce 2008

 

V roce 2008 na provoz, vybavení a činnost MC Permoníček věcnými či finančními dary přispěli níže uvedení dárci. Jménem všech maminek a dětí z MC Permoníček všem ze srdce děkujeme.

Finanční dary:

 • všichni členové MC Permoníček, protože členské příspěvky lze chápat i jako formu sponzorského daru
 • Ladislav Čmelík
 • Jitka a Jiří Hofreiterovi
 • město Jílové u Prahy
 • Havel-Podlahové Centrum s.r.o.
 • Andrew Farrow
 • Fond T-Mobile a Nadace VIA
 • Lucie Kašová
 • Milena Virtová

Pohádkový karneval podpořili:

 • pan René Šulc, poskytl zvýhodněný pronájem sálu,
 • RCG - AGROMEX, Říčany
 • Havel Podlahové studio Sedlčany,
 • město Jílové u Prahy

Permoníčkovy velikonoční výtvarné dílny podpořilo:

 • město Jílové u Prahy

Přednášku zdarma poskytli:

 • Martin Krak, přednáška o první pomoci
 • David Jelen a Jaroslav Havlíček, seminář: Jak uvařit dobrou svíčkovou
 • Eva Šedivková, klinická logopedka
 • Jaroslav Kostečka, výprava za zvířátky

Vybavení herny a kuchyňky zdarma poskytla:

 • Vlaďka Vacková
 • Lucie Kašová
 • Tomáš Ventura

Keramické dárkové a prodejní předměty vyrobili:

 • žáci ZŠ Dělnická v Karviné – Nové Město, zvláštní dík patří panu ředieli Mgr. Jiřímu Kotaškovi za podporu a paní učitelce Cecilii Ženčové, Heleně Cieslarové a Mgr.Marcele Babczynské za zorganizovaní celé akce (www.zs-delnicka.cz)

Oslavy Dne dětí podpořili:

 • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy- děkujeme za vstřícnost, poskytnutí prostor a volné vstupenky pro děti
 • Město Jílové u Prahy - poskytlo veřejné prostory a finanční podporu
 • Středočeský kraj - podpořil akci finančně
 • rodina Holků - členové jílovského Kynologického spolku - předvedli výcviku psů
 • Radek a Vlaďka Svědínkovi - poskytli materiál na výrobu dřevěných hraček

Výlet za pohádkou na hrad Točník podpořili:

 • RCG - AGROMEX, Říčany
 • Středočeský kraj - podpořil akci finančně

Podpora aktivit a chodu MC Permoníček

 • Martina Culková a Helena Zápotocká

 

Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic